2014 7feb

Winkelcentrum Presikhaaf ontvangt 5e KVO-ster

2014 7feb

Ondernemers, bewoners, eigenaar Corio, Trigion Beveiliging, politie, brandweer en gemeente zijn er afgelopen december in geslaagd om als eerste in Gelderland die vijfde ster in de wacht te slepen. Het resultaat van ruim tien jaar samenwerken. Hiermee behoort het winkelcentrum bij het selecte gezelschap van twaalf winkelgebieden in Nederland die met een vijfde ster zijn gecertificeerd voor het keurmerk.

Positieve ontwikkelingen

In 2004 kreeg Winkelcentrum Presikaaf een eerste ster. Hierna heeft om de twee jaar een hercertificering plaats gevonden. De aandacht voor de veiligheid binnen het winkelcentrum pakt positief uit; er is een afname van winkelcriminaliteit, vernieling en graffiti. De overlast van baldadigheid nam af en ook brandonveilige situaties

Maatregelenmatrix

De resultaten van een recent gehouden enquête vormen de basis voor nieuwe maatregelen die de werkgroep KVO Winkelcentrum Presikhaaf de komende jaren wil gaan uitvoeren. Jos Slutter, voorzitter van de werkgroep KVO Winkelcentrum Presikhaaf: "Er is de afgelopen jaren gezamenlijk veel gerealiseerd om de veiligheid en het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in en rond het winkelcentrum te verbeteren. Maar dat mag geen momentopname zijn. Er is voortdurend aandacht voor veiligheid nodig. Daar zorgen we voor door samen te werken in KVO-verband."