Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen – seminar Fraude.nl

Op dinsdag 9 april organiseert Fraude.nl een seminar over de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen bij Lexence in Amsterdam.

 

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen beoogt een helder, specifiek en uniform kader te scheppen voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Uit fraudeonderzoek blijkt dat de noodzaak daarvoor groot is. Niet alleen blijkt fraude toe te nemen, maar het is ook duidelijk dat het lekken van bedrijfsinformatie zelfs het meest voorkomt, vooral doordat het geheimhouden van digitale informatie ingewikkeld en complex is.

Onderzoeksperspectief en juridische praktijk en mogelijkheden

Johan Klokman en Barry Visser van Hoffmann Bedrijfsrecherche zullen vanuit een onderzoeksperspectief toelichten welke mogelijkheden er zijn om bedrijfsgeheimen te beschermen en welke preventieve maatregelen u kunt treffen, waaronder Red Teaming. Wesley Vader, advocaat litigation bij Lexence, zal tot slot nader ingaan op de juridische mogelijkheden, praktijkvoorbeelden en u voorzien van tips & tricks.

Fraude.nl is een samenwerkingsverband tussen Lexence advocaten en notarissen, Hoffmann en gerechtsdeurwaarderskantoor GGN. Samen bieden we een integrale oplossing bij bedrijfsfraude. De dienstverlening omvat onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery.

Meer informatie over het programma en de inhoud van het seminar is hier beschikbaar op de website Fraude.nl.