Week van de Veiligheid en Keurmerk Veilig Ondernemen

Deze week 41 staat jaarlijks in het teken van veiligheid en is onderdeel van de Europese maand van de cyberveiligheid. Tijdens de Week van de Veiligheid wordt bijvoorbeeld extra aandacht gegeven aan het Keurmerk Veilig Ondernemen, dat op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B) verbetert. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Breda, Leeuwarden en Barendrecht, waar Trigon als partner betrokken is bij het (co)creëren van veiligheid.

KVO en pilot collectieve winkel ontzegging binnenstad Breda

Op maandag 8 oktober ondertekenden betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de binnenstad van Breda. In het convenant zijn activiteiten en inspanningen vastgelegd die voortkomen uit een werkgroep met daarin een vertegenwoordiging van ondernemers, binnenstadbewoners, politie, brandweer en de gemeente.

(afbeelding Sander van Breugel)

De werkgroep Veilig Ondernemen is halverwege 2017 ontstaan en richt zich op de combinatie Schoon, Heel, Veilig en werkt daarmee aan randvoorwaarden voor een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad. Eerder dit jaar werden het werkplan en de uit te voeren actiepunten beoordeeld door het KIWA, wat heeft geleid tot het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Eén van de actiepunten is het pilot project ‘Collectieve Winkelontzegging’ (CWO) dat in mei is opgestart en waarover het artikel ‘Bredase veelplegers wacht collectief winkelverbod’ meer achtergrondinformatie geeft. Met een collectieve winkelontzegging wordt het mogelijk om een winkeldief of overlast gevende persoon, voor bepaalde tijd toegang tot aangesloten winkels in de binnenstad te ontzeggen. Het project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de gemeente Breda en ondersteuning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Trigion.

Tegelijk met het ondertekenen van het convenant heeft een evaluatie van de pilot plaatsgevonden. Zoals bijvoorbeeld opgetekend door BN De Stem in het artikel ‘Winkelverbod voor 21 mensen in Bredase binnenstad’, heeft de pilot met 27 aangesloten winkels geleid tot 21 individuele ontzeggingen, evenzoveel collectieve waarschuwingen en tien collectieve ontzeggingen. Mede op basis van de pilot wordt het CWO omgezet naar een permanent programma, waarbij het aantal aangesloten winkels wordt uitgebreid naar veertig.

Winkelcentrum Leeuwarder binnenstad krijgt ‘Gouden ster’ voor toegenomen veiligheid

Op dinsdag 9 oktober is het winkelcentrum van de Leeuwarder binnenstad gecertificeerd met een ‘Gouden Ster’ van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het winkelcentrum, maar ook de Schrans in Huizum bij wordt gerekend, is nu het grootste aaneengesloten winkelgebied in Nederland met zo’n certificaat.

Ondernemers, politie, brandweer en gemeente zijn samen al twaalf jaar bezig om de binnenstad veiliger te maken voor bezoekers, winkeliers en bewoners. Zoals bijvoorbeeld opgetekend door Omroep Friesland in het artikel ‘Winkelcentrum Leeuwarder binnenstad krijgt ‘Gouden Ster’ voor toegenomen veiligheid’ ziet wijkagent Klaas Tulner de binnenstad veiliger worden, met name dankzij een goede samenwerking. ‘Ook in dit Culturele Hoofdstad-jaar gaat het goed met de veiligheid, want het aantal aangiftes is niet hoger dan normaal’, aldus Tulner.  ‘Beveiliger Trigion doet eigenlijk altijd aangifte voor de middenstand’. De lijntjes zijn kort en contacten informeel, als een winkeldief wordt gesignaleerd, wordt dit direct aan relevante partijen doorgegeven.

Keurmerk ‘Veilig ondernemen continu samenwerken’ in Barendrecht

Een week eerder, op donderdag 4 oktober, namen wethouder Arnoud Proos en andere betrokkenen in Barendrecht het keurmerk ‘Veilig ondernemen continu samenwerken’ in ontvangst.

De bedrijventerreinen Barendrecht Oost en Barendrecht West ontvingen het keurmerk omdat ondernemers daar de afgelopen drie jaar nauw samenwerkten met brandweer, politie en gemeente om het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein te verbeteren en criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens te verminderen.

Een belangrijke voorwaarde om het zogenaamde KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en andere partijen zoals Gemeente Ridderkerk, Stichting collectieve Beveiliging Barendrecht (CBBB), Trigion en Parkmanagement ParkTrust, afspraken maakten om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Ondernemersvereniging MKB Nederland begeleidde dit proces.

Nieuwsgierig naar de achtergronden van benoemde projecten of andere samenwerkingsverbanden waarin Trigion betrokken is bij het (co)creëren van veiligheid? Neem contact op met klantdirecteur Zygmunt Kowalski of andere betrokken partners.