Webinar 'Beveiligen op afstand' terugkijken?

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan beveiliging, nieuwe technologie doet zijn intrede en tegelijkertijd nemen de loonkosten significant toe. Met de traditionele werkwijzen zijn we steeds minder in staat om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Met onze dienstverlening op afstand kunnen wij hoge kwaliteit leveren tegen lagere kosten.

Op donderdag 23 mei 2019 organiseerde Trigion in samenwerking met Security Management een webinar over beveiligen op afstand. Een webinar, onmisbaar voor alle professionals die zich bezighouden met veiligheidsvraagstukken.

U kunt het webinar hieronder terugkijken.

In het webinar leert u meer over:

  • actuele trends en ontwikkelingen
  • concrete voorbeelden om kwaliteitsverbeteringen door te voeren
  • mogelijkheden om TCO verlaging te realiseren
  • de meest gemaakte fouten
  • mogelijkheden om het aantal verstoringen en alarmeringen te reduceren