201523apr

Veiligheid in de zorg en nazorg

201523apr

Op donderdag 9 april organiseerde Trigion Safety Opleidingen een zorgymposium met als thema ‘Veiligheid in de Zorg & Nazorg’. Op de locatie Kameryck, prachtig gelegen in het Groene Hart nabij Utrecht, gingen ongeveer 35 gasten in gesprek met elkaar over (brand)veiligheid en trauma nazorg.

Ontvangst en openingswoord
Na een gezamenlijke ontvangst en uitgebreid lunchbuffet werd de bijeenkomst om 13:00 uur geopend door de heer Mario Gielen, bedrijfsleider bij Trigion Safety Opleidingen en gastheer tijdens het zorgsymposium. Na zijn korte introductie was het woord aan de heer Rob Bergmans (coördinator Brandveiligheid en Beveiliging bij GGZ Rivierduinen) over de ‘lessons learned’ tijdens een grote brand in het voorjaar van 2011.

‘Lessons learned’ en nieuwe aanpak GGZ Rivierduinen
De brand bij GGZ Leiden Rivierduinen ontstond op zaterdagavond 12 maart in de kliniek Intensieve Zorg Ouderen en breidde zich snel verder uit. Een calamiteit waarbij uiteindelijk drie dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Bergmans begon zijn betoog met een animatie die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gemaakt van de calamiteit. De animatie vind je hier op het corporate account van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op Youtube.

Mede naar aanleiding van het onderzoek, en de daaruit voortkomende animatie, is GGZ Rivierduinen omgeschakeld naar een risicogerichte benadering en integrale aanpak van brandveiligheid. Voor de brand lag de focus vooral op het (regelgerichte) naleven van relevante wet- en regelgeving, die uiteraard onverminderd van toepassing bleef. In Trigion Safety Opleidingen vond GGZ Rivierduinen een partner die deze omschakeling mee vorm heeft gegeven, ondermeer met een maatwerk en flexibel opleidingsplan. ‘Realistische simulaties en training van de BHV-organisatie is essentieel en goede samenwerking met publieke hulpdiensten is evident’, aldus Bergmans.

‘Collegiaal Opvang Team’ essentieel voor trauma nazorg
Na de heer Rob Bergmans begon ook mevrouw Carla Auer (oprichter en eigenaar van de Trauma Nazorg Groep) haar bijdrage aan het symposium met praktijkcases, waaronder de crash van het Hercules vliegtuig op Eindhoven Airport in 1996. Adequate trauma nazorg bleef uit, wat leidde tot (onnodig) verhoogde stressklachten bij slachtoffers en nabestaanden.

Volgens Auer leiden verhoogde stressklachten tot verminderde prestaties op het werk, ziekteverzuim, een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS), burn-out of zelfs tot volledige arbeidsongeschiktheid. Vandaar haar pleidooi voor het inrichten van een ‘Collegiaal Opvang Team’ (COT) in combinatie met training in ‘Opvang en Verwerking’ van calamiteiten samen met collega’s.

Efficiënte en professionele dienstverlening essentieel binnen de zorg
Na de pauze was het woord aan de heer Iwan Mahedew (level manager veiligheid bij de Parnassia Groep), over de bedrijfsmatige kijk op veiligheid binnen de zorg. Onder invloed van marktontwikkelingen staan facilitaire diensten, waaronder beveiliging en veiligheid, binnen de gezondheidszorg onder druk. Waar kosten voor de zorg stijgen en budgetten worden beperkt, wordt efficiënte en professionele dienstverlening steeds belangrijker.

In de interactieve sessie ging Mahedew het gesprek aan met de gasten over de (on)mogelijkheden van uitbesteding van dienstverlening op het gebied van veiligheid en bedrijfshulpverlening.

Informatiemarkt en netwerkborrel
Naast de inhoudelijke sessies tijdens het zorgsymposium konden gasten een bezoek brengen aan de informatiemarkt, waar Trigion en zijn partners praktische oplossingen presenteerden voor veilige zorg. Oplossingen waar tijdens de afsluitende netwerkborrel uitgebreid over werd nagepraat.

Zowel de organisatie als gasten van het zorgsymposium ‘Veiligheid in de Zorg & Nazorg’ kijken terug op een geslaagd evenement. Het was één van de tastbare momenten waarop Trigion graag het gesprek aangaat met (potentiële) opdrachtgevers en andere stakeholders. De dialoog blijft een belangrijke basis om Nederland samen veiliger te maken.

Meer informatie
Voor meer informatie over het zorgsymposium of praktische oplossingen voor veilige zorg, kunt u contact opnemen met de heer Ron Lionarons (senior accountmanager bij Trigion Safety Opleidingen). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 53292860 of per e-mail via rlionarons@trigion.nl