201330sep

Veel animo voor Trigion Congres

201330sep

Veiligheid blijft onverminderd een item dat hoog op de agenda staat bij veel organisaties, overheden en instellingen. Het thema komt regelmatig terug tijdens (vak)beurzen en evenementen. Op woensdag 9 oktober organiseert beveiligingsorganisatie Trigion een congres met als thema ‘Omdenken in Beveiliging’, in de Hermitage Amsterdam. Daar ontvangt Trigion diverse relaties, vakgenoten en collega’s om samen te zoeken naar inhoudelijke verdieping én een andere benaderingswijze binnen het vakgebied. Dat daar behoefte aan is, blijkt ook uit de animo voor het congres. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Het congresthema ‘Omdenken in Beveiliging’ is niet toevallig gekozen. De uitdaging ligt namelijk niet zozeer in het verbeteren van traditionele processen en patronen. Het gaat veel meer om een andere benadering. Of het nu gaat om het uitdagen, loslaten en vertrouwen van leveranciers, of om het integreren van fysieke en digitale beveiliging, of om het stimuleren van innovatie door samenwerking, het gaat steeds meer om een andere benaderingswijze. Binnen het thema nemen Jeroen van de Rijt (Scenter) en Sander Bastianen (NS) de gasten tijdens het Trigion Congres mee in het onderwerp ‘Prestatieinkoop’. Vanuit een theoretische en praktische invalshoek pleiten zij voor een paradigmaverandering om te komen tot vernieuwing in de leveranciersketen. ICT-Security specialist Bas de Vogel (Hoffmann) pleit voor verdere integratie tussen fysieke en digitale veiligheid en prof. dr. Rob de Wijk (HSD) ziet de Hague Security Delta als vliegwiel voor innovatie, economische ontwikkeling en veiligheid.

Het congres wordt vervolgens afgesloten door Berthold Gunster, grondlegger van de ‘Ja-maar filosofie’ en het ‘Omdenken’ in Nederland. Samen met de gasten richt hij zich in de show ondermeer op ‘het creëren van draagvlak voor investeringen in veiligheid bij de directie van een organisatie’, volgens de principes van het Omdenken. Voorgaande thema’s dragen allen bij aan de zoektocht naar inhoudelijke verdieping én een andere benaderingswijze binnen het vakgebied beveiliging. Niet voor niets is Trigion dé toonaangevende partner in veiligheid.