Van Situational Awareness tot bruikbare intelligence

Business Forensics biedt al sinds 1998 kennis en software voor het monitoren en beheersen van compliance- en integriteitsrisico’s, waaronder financieel-economische criminaliteitsrisico’s. Veranderingen in de wereld van vandaag, gebeuren steeds sneller. De mate waarin organisaties zich kunnen aanpassen aan verandering, bepaalt hun bestaan.

Bron: Hoffmann

Dit geldt ook voor het gebied van operationele en financiële criminaliteitsrisico’s; de aard van het werk voor de monitoring-analist, de fraude-onderzoeker enzovoort verandert. Traditionele instrumenten voor monitoring en onderzoek - en methoden - moeten worden aangevuld met modernere varianten. Omdat de moderne fraudeur ook moderne technologie toepast op hun huidige manier van werken, heeft elke manager op C-niveau behoefte aan een continu, waarheidsgetrouw en transparant beeld van wat er hier en nu in zijn organisatie gebeurt. Niet alleen om opkomende risico’s te identificeren en onnodige kosten te verminderen, maar ook om de integriteit van hun bedrijf en, indien nodig, hun klanten te beschermen.

Met door de toenemende hoeveelheden gegevens die worden verwerkt, de toenemende impact van alternatieve feiten of “fake nieuws” en de toenemende regeldruk, is een transparante en waarheidsgetrouwe kijk op “wat hier en nu gebeurt” gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Business Forensics biedt in samenwerking met Hoffmann niet alleen die transparante visie, maar we helpen onze klanten ook om effectief te reageren op nieuwe risico’s en bedreigingen, waaronder integriteitsrisico’s en cyberbedreigingen. Omdat wij de gebruikers middels onze software de mogelijkheid bieden om voortdurend van hun ervaringen te leren, merken onze klanten dat ze steeds proactiever kunnen reageren op de veranderingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Laten we naar de situatie kijken op de foto hierboven: er is duidelijk een anomalie tussen de vrouwen en de rest van de menigte. Maar welke van de twee is de dreiging en welke loopt risico? En op basis van welke informatie kunt u die beoordeling maken? En misschien nog belangrijker, welke actie kunt u ondernemen om misschien in te grijpen en voorkomen dat deze situatie zich later opnieuw voordoet?

Deze bijdrage van Robby Philips van Business Forensics (partner van Hoffmann) verscheen in de Hoffmann Tips Special - Woningcorporaties.