201418apr

UWV onderscheidt Trigion met UIL award 2014

201418apr

Op dinsdag 15 april jl. werd Trigion door UWV onderscheiden met de UIL Award 2014. Deze onderscheiding wordt toegekend aan UWV’s meest innovatieve leveranciers, die boven verwachting bijdragen aan het behalen van de financiële taakstelling, aan innovatie en/of aan maatschappelijk ondernemerschap. Trigion ontving de onderscheiding door diverse aanpassingen in het (integrale) beveiligingsplan rond 30 UWV-locaties in Nederland. 

Als partner van UWV is Trigion verantwoordelijk voor beveiligings- en aanverwante dienstverlening binnen UWV-locaties in de zuidelijke helft van Nederland. In achterliggende jaren is, vanuit een integrale aanpak en een breed dienstenpakket, per locatie een uniek beveiligingsplan ontwikkeld. Een uniek beveiligingsplan dat voortdurend in ontwikkeling blijft en wordt aangepast aan actuele risico’s en omgevingsfactoren.

Mede ingegeven door efficiencydoelstellingen heeft Trigion vanaf eind 2013, samen met consultants van Hoffmann, uitgebreide risico-inventarisaties gehouden binnen 30 UWV-locaties. Die inventarisaties boden diepgaand inzicht in actuele en verwachte risico’s, op basis waarvan de genomen beveiligingsmaatregelen decentraal werden getoetst. Naar aanleiding van het rapport zijn en worden  diverse efficiënte aanpassingen doorgevoerd.

Niet alleen werd daarmee voldaan aan de besparingsdoelstelling, de inventarisatie bood ook verfrissend inzicht in efficiencyvoordelen binnen Trigion én UWV. Bovendien werd de mate van risicomanagement binnen afzonderlijke UWV-locaties significant verhoogd.