Trigion ondertekent Haags Sociaal Akkoord

In het kader van ‘Den Haag maakt werk!’ vond op dinsdag 29 september de ‘Werktop’ plaats, onder leiding van wethouder Rabin Baldewsingh. Centraal hierbij stond de vraag hoe werkgevers, gemeente en andere partners gezamenlijk meer mensen aan het werk kunnen krijgen vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Onderdeel van de Werktop was de ondertekening van het Haags Sociaal Akkoord. Namens Trigion werd dit ondertekend door Menno van der Zalm. Trigion geeft hiermee tenminste 10 baangaranties, met een intentie om dit verder uit te breiden.

Volgens van der Zalm is het ondertekenen van het akkoord een logische stap: “We willen dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij. We geven nieuw talent een kans en nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om het realiseren van werkgelegenheid. Dit kan in de vorm van  stages, leerwerkbanen en garantiebanen.”

Voor Trigion is het heel gewoon om ook voor vacatures te werven onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is ook de reden waarom Trigion eerder al een bijdrage leverde aan de ontwikkeling van ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’. Met deze methode kan objectief worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.