Trigion mede ondertekenaar code verantwoordelijk marktgedrag

1 september 2017

Op dinsdag 27 juni heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche - waar Trigion deel van uitmaakt – samen met brancheorganisaties OSB (schoonmaak) en Veneca (bedrijfscatering) een whitepaper overhandigd aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin roepen de brancheorganisaties regering en parlement met klem op een Dienstenpact voor de facilitaire dienstensectoren af te sluiten. De brancheverenigingen vragen om ondersteuning bij het behoud van werkgelegenheid aan de basis van de arbeidsmarkt.

In oktober organiseren stakeholders rond benoemde branches het Congres Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2017. Meer informatie vind je hier.