201313jun

Trigion levert veiligheid aan NG Perfumes

201313jun

NG Perfumes is een bedrijf dat zich richt op de handel en productie van parfums. Het bedrijf wil deze activiteiten verplaatsen van China naar Kerkrade. Hiervoor is een oude fabriekshal van 2.500 m2 omgebouwd tot opslag- en productiebedrijf. Trigion heeft de noodzakelijke veiligheid gerealiseerd volgens het bouwbesluit, milieu en Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.

De opslagvoorzieningen voldoen nu aan het voorschrift 3.6 van PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen). Als erkend PvE-opsteller heeft Trigion een Programma van Eisen opgesteld. Alle eisen en gevaren op het gebied van alcohol en olie opslag zijn in kaart gebracht. De organisatorische, installatietechnische en bouwkundige maatregelen vormen hierbij één integraal geheel.

De gevaren voor het personeel tijdens het vullen van de flesjes zijn opgenomen in een Risico Inventarisatie en Evaluatie plan. De installaties voor branddetectie, gasdetectie en ontruiming zijn hierop afgestemd, rekening houdend met een eventueel grotere capaciteitsbehoefte in de toekomst. Verder is het inbraaksignaleringssysteem aangepast om de brandmelding en gasdetectie door te melden naar de Trigion Alarm Service centrale voor alarmopvolging door de brandweer.