201416jan

Trigion distantieert zich van kwetsende uitspraken

201416jan

In achterliggende dagen werden wij als Trigion via diverse (sociale) media geconfronteerd met schokkende uitlatingen – na een incident bij de HEMA in Den Haag – die terecht als kwetsend worden ervaren. Deze uitlatingen zijn voor een deel gedaan door personen die impliceren medewerker te zijn bij onze organisatie. Wij distantiëren ons volledig van deze uitspraken, die ook niet passen in het beleid dat Trigion voert. Ons personeelsbeleid heeft als basiselement respectvolle omgangsnormen. Dat is de basis voor het optimaal functioneren van onze organisatie. Het beleid van onze organisatie bij uitlatingen als deze is het doen van grondig onderzoek en het nemen van passende maatregelen.

Het moge duidelijk zijn dat betreffende uitlatingen op geen enkele wijze passen bij de bedrijfsfilosofie en maatschappelijke positie van Trigion. Onze organisatie verzet zich ten stelligste tegen iedere vorm van discriminatie.