201727jul

Trigion aanwezig bij ronde tafelbijeenkomst: 'Sociaal ondernemen met ketenpartners’

201727jul

Facilicom hecht veel waarde aan sociaal ondernemen en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk en ontwikkeling binnen de eigen organisatie. Daarnaast zoeken we steeds meer de samenwerking met organisaties die al aantoonbaar sociaal ondernemen of hetzelfde doel nastreven.

In samenwerking met PSO-Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) organiseerde Facilicom een ronde tafelbijeenkomst: ‘Sociaal ondernemen met ketenpartners’. Als onderdeel van Facilicom was ook Trigion aanwezig bij deze ronde tafelbijeenkomst. Een informatieve bijeenkomst om kennis te delen, vragen te stellen en met elkaar in dialoog te gaan over deze, relatief nieuwe vorm van samenwerken met de ketenpartners.

Facilicom stimuleert Sociaal ondernemen ook bij de ketenpartners en nemen de PSO actief op in onze inkoopcode. Door samen te werken met meer PSO-gecertificeerde organisaties kunnen organisaties stijgen op de PSO-Prestatieladder en dragen (indirect) meer organisaties bij aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

Lees meer over Prestatieladder Socialer Ondernemer: https://www.pso-nederland.nl/