TrigiACT

TrigiACT, de totale oplossing voor collectieve beveiliging van bedrijventerreinen

Speciaal voor parkmanagers en ondernemersverenigingen heeft Trigion een effectief totaalconcept gecreëerd voor beveiliging, genaamd TrigiACT. Met TrigiACT wordt de beveiliging niet alleen beter, maar ook efficiënter. Dankzij de inzet van intelligente camera's, mobiele surveillanten en de koppeling van systemen aan de AlarmServiceCentrale, is Trigion in staat normafwijkend gedrag in een vroeg stadium te signaleren.

Daarmee wordt de veiligheid en continuïteit van de bedrijfsvoering bij betrokken ondernemers optimaal gewaarborgd.

Met TrigiACT wordt de beveiliging niet alleen beter, maar ook efficiënter

Het cameratoezicht richt zich op de beveiliging van panden, terreinen en objecten. Er is gekozen voor een reactief beveiligingsconcept. De camerabeelden worden 'live' geobserveerd door de intelligentie van de server. Indien er een afwijking wordt geconstateerd, wordt dit 'event' doorgestuurd naar de Trigion AlarmServiceCentrale en door de centralist geobserveerd. Op basis van wat hij ziet wordt bepaald of de informatie wordt doorgezonden aan de mobiel surveillant, die actief wordt ingezet voor de traditionele veiligheidszorg op basis van collectieve surveillance. Hierdoor ontstaat een early warning systeem dat het mogelijk maakt dat de surveillant sneller op de juiste plek is. Zodoende kan hij bij een eventuele escalatie optreden. Door samenwerking met de ketenpartners kunnen bestaande alarmeringsketens in dit beveiligingsconcept worden geïntegreerd.  

Het resultaat hiervan is een betere en snellere verificatie van alarmeringen, een adequate alarmopvolging door particuliere beveiligingsbedrijven en een kortere reactietijd door de politie. Door het TrigiACT-concept worden kosten bespaard omdat de surveillant heel gericht wordt ingezet.

Schaalbaar op basis van vier schillen

Het TrigiACT-concept bestaat uit vier schillen, die zowel individueel als schaalbaar in te richten zijn. Het is mogelijk om te starten met een eenvoudige schildetectie die modulair uitgebreid kan worden naar een totaal collectief beveiligingsconcept.

In de eerste (buiten)schil worden de toegangswegen voorzien van beveiligingscamera's en eventueel worden doorgangbeperkte maatregelen toegepast. In de tweede schil wordt het terrein zelf opgedeeld in compartimenten, die worden voorzien van dome camera's.  

De eerste twee schillen van het collectief beveiligingsconcept beslaan het bedrijventerrein en de toegangswegen. TrigiACT voorziet echter ook in de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan individuele bedrijven. In de derde schil worden camera's om een bedrijfspand geplaatst en tot slot voorziet een vierde schil in de beveiliging binnen de individuele bedrijven. Het betreft maatregelen als CCTV en alarmverificatie op basis van inbraakmeldingen. TrigiACT is dé oplossing voor bedrijven, terreinen en collectieven.

Meer informatie

Heeft u na het lezen nog vragen over dit collectieve beveiligingsconcept of bent u benieuwd welke toepassingen dit biedt voor uw vereniging? Neem dan contact met ons op of bekijk de brochure.