Trauma Nazorg

Deze training is bedoeld om collegiale opvang na een schokkende, emotionele gebeurtenis te creëren. Veel medewerkers van organisaties krijgen door de aard van hun werkzaamheden regelmatig te maken met schokkende incidenten. Beveiligers, verpleegkundigen, leerkrachten en BHV’ers kunnen in hun dagelijkse werk geconfronteerd worden met incidenten, calamiteiten en soms nog ernstiger situaties.

Daarnaast krijgen deze medewerkers in toenemende mate te maken met agressie vanuit de samenleving. Woedende omstanders die de geboden hulp onmogelijk maken of agressieve patiënten, leerlingen/ouders die het niet eens zijn met de aanpak van de leerkracht of hulp die door ziekenhuispersoneel wordt geboden. Om problemen te voorkomen moet zo’n schokkende gebeurtenis een plaats krijgen in het dagelijks denken en doen.

Door confrontaties met schokkende gebeurtenissen hebben medewerkers van bijvoorbeeld hulpverlenersorganisaties, schoolpersoneel, beveiligers een verhoogde kans op het ontwikkelen van stressklachten en in een enkel geval het ontwikkelen van een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) of burn-out. Verhoogde stressklachten en PTSS kunnen leiden tot verminderde prestaties op het werk, ziekteverzuim of soms zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Organisaties zien zich genoodzaakt oplossingen te bedenken voor deze problematiek. Een effectief opvang- en nazorgbeleid implementeren is één van deze oplossingen.

Collegiale opvang is een laagdrempelige vorm van opvang door en voor collega’s. Binnen elke geleding van de organisatie wordt een aantal medewerkers opgeleid in het voeren van opvanggesprekken. Het aantal medewerkers dat wordt opgeleid is afhankelijk van het aantal en soort incidenten waarmee de organisatie te maken krijgt. Hierdoor wordt een breed vangnet gecreëerd dat snel en doeltreffend ingezet kan worden.

Eerste goede opvang

Door deze collegiale vorm van opvang wordt wel voldaan aan de twee aspecten van een goede eerste opvang;

• er is een goed vangnet dat snel en doeltreffend kan worden ingezet
• de collega kan praten met iemand die ze kennen, vertrouwen en die de aard van de werkzaamheden kent.

Kortom collega’s zijn bij uitstek geschikt om de rol van vangnet en eerste opvanger te vervullen. De ervaring leert dat collegiale opvang vaak afdoende is om ernstige stressklachten en PTSS te voorkomen. Professionele opvang blijkt vaak niet eens nodig.

Onderwerpen die aan bod komen:

• Verwerkingsproces
• Driehoek van Impact
• Acute opvang door collega of leidinggevende
• Opvangtips

De thema training biedt de tools om op een verantwoorde manier je collega bij te staan na een traumatische/schokkende gebeurtenis.