Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet

Waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verantwoordelijk blijft voor een aantal landelijke toezichttaken, waaronder bijvoorbeeld reclamebeperkingen, ligt de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet sinds 1 januari 2013 bij burgemeesters. Zij zijn daarvoor aangewezen op gemeentelijke toezichthouders. Dit kunnen gemeenteambtenaren zijn, onbezoldigde ambtenaren (ingehuurde BOA's) of politieagenten. Een politieagent kan en zal optreden als algemeen opsporingsambtenaar, maar is in beginsel geen toezichthouder.

Wijziging Drank- en Horecawet en Tabakswet

In 2013 is de Drank- en Horecawet en de Tabakswet gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2014 is het verboden om alcohol en tabak te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook mogen jongeren tot hun 18 jaar geen alcohol bij zich hebben in het openbaar. De belangrijkste wijzigingen in de Drank- en Horecawet zijn inzichtelijk op de website van de Rijksoverheid.

Handreiking Drank- en Horecawet

De Handreiking Drank- en Horecawet helpt gemeenten bij de uitvoering van hun nieuwe taken. Kleinere gemeenten krijgen bovendien de mogelijkheid om samen te werken met grotere buren of binnen een overkoepelend samenwerkingsverband. Desondanks worstelen veel gemeenten met een effectieve inrichting van toezicht en handhaving rond de Drank- en Horecawet binnen hun gemeente.

Complex vraagstuk vraag om specialist in toezicht en handhaving

De complexiteit van het vraagstuk en het beperkte budget om daar invulling aan te geven vragen om specialistische ondersteuning. Als marktleider in privaat toezicht, landelijk zijn honderden BOA’s en toezichthouders van Trigion actief, hebben we ons ruimschoots bewezen als specialist binnen dit vakgebied. Ook uw gemeenten kunnen wij ondersteunen bij het inrichten van een effectieve organisatie én de benodigde BOA’s en toezichthouders flexibel inzetten.

Meer informatie

Bent u benieuwd wat we voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.