Toezicht

Een inspirerende en veilige leefomgeving vraagt om integrale oplossingen waarbij fysieke dienstverlening wordt gecombineerd met techniek en (data) intelligentie. Oplossingen die uniek zijn voor iedere situatie, met een structureel of meer flexibel en tijdelijk karakter. Oplossingen die aansluiten bij de behoeften van mensen en organisaties waarvoor we werkzaam zijn.

Oplossingen waarin bijvoorbeeld toezicht en handhaving worden geïntegreerd. Onze vakbekwame en ondernemende professionals houden persoonlijk toezicht in het publieke domein en rond uiteenlopende situaties. Ruim 100 jaar ervaring in Nederlandse Veiligheid en ruim 6.000  medewerkers in dienst zijn een stevig fundament waarop u kunt vertrouwen. Onze geüniformeerde toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, toezicht en handhaving vindt plaats na afstemming met de lokale driehoek als regisseur van veiligheid in de publieke ruimte.

In een Service Level Agreement (SLA) maken we afspraken over de realisatie van toezicht en handhaving  als dienst, waarover we transparant rapporteren en uw informatiepositie verstevigen. In Trigion vindt u een partner die inspireert en veiligheid creëert, met integrale oplossingen waarin toezicht en handhaving  als dienst worden geïntegreerd. In een omgeving waar mensen zich veilig voelen én waarin ze veilig zijn.