2015 8jul

Toepassing BREEAM-NL binnen projecten Trigion

2015 8jul

Duurzaamheid is een belangrijk element dat Trigion onderscheidt binnen de sectoren beveiliging en veiligheid. Dat uit zich bijvoorbeeld in de toepassing van BREEAM-NL binnen projecten voor Riviera Maison Amsterdam, Spinoza Hotel Amsterdam en Decathlon Breda, die op dit moment worden uitgevoerd door Trigion Brand en Beveiligingstechniek. 

Keurmerk om duurzaamheidsprestaties te bepalen
Breeam-NL is een keurmerk om de duurzaamheidprestaties van gebouwen te bepalen bij nieuwbouw en/of renovatieprojecten. Gebouwen worden daarbij op negen onderdelen beoordeeld; management, gezondheid, energie, transport, water, materiaal, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Deze onderdelen zijn weer opgebouwd uit verschillende credits, die gezamenlijk leiden tot een totaalscore, uitgedrukt in één tot vijf sterren. 

Transport, materiaal en afval belangrijkste onderdelen voor branddiscipline
Binnen projecten waar Trigion Brand en Beveiligingstechniek te maken heeft met de branddiscipline, zijn alleen de onderdelen transport, materiaal en afval van toepassing. Denk hierbij aan onder andere kilometerregistratie van de transporten, verpakkingsmaterialen/pallets met FSC-keurmerk en gescheiden afval. Deze elementen worden bijvoorbeeld ook toegepast binnen voorgenoemde projecten. 

Ontwikkeling BREEAM-NL rond multifunctioneel gebruik van een gebouw
In de toekomst krijgt BREEAM-NL, ook binnen de sectoren beveiliging en veiligheid, waarschijnlijk steeds meer inhoud. Bij het ontwerp van brandbeveiligingsinstallaties moet namelijk rekening gehouden worden met multifunctioneel gebruik van een gebouw. Dat kan gevolgen hebben voor de aanleg van een brandbeveiligingsinstallatie, die wellicht vragen om een extra investeren maar die exploitatiekosten op termijn reduceren. Het kan bijvoorbeeld gaan om aanleg extra sprinklerposities, zodat scheidingswanden op iedere stramienmaat geplaatst kunnen worden zonder ingrijpende aanpassingen. Ook is het de verwachting dat aanvullende eisen gesteld worden aan aftap- en testwater van sprinklerinstallaties. Het wegspoelen van duizenden liters testwater naar het riool wordt zeker onderwerp van discussie. 

Door actief in te spelen op de ontwikkelingen rond BREAAM-NL draagt Trigion zijn steentje bij aan meer duurzame sectoren beveiliging en veiligheid.