Toegangscontrole

Beheer op afstand

Met de aanhoudende (door)ontwikkeling van internet en razendsnelle verbetering van technische oplossingen wordt aansturing van apparatuur steeds minder locatiegevoelig. Dat geldt voor beveiligingsinstallaties en toegangsbeheersingssystemen, maar ook voor meer alledaagse apparaten als klimaatbeheersing. 

De centralisten binnen de AlarmServiceCentrale zijn gespecialiseerd in alle vormen van dienstverlening op afstand. Dankzij de steeds betere camera's en de real-time beeldoverdracht is het zeer goed mogelijk toegang op afstand te verlenen, videosurveillances te verrichten, agressiebegeleiding te verlenen, via video te assisteren bij het openen en sluiten van panden en mee te kijken bij noodmeldingen van bijvoorbeeld winkelmedewerkers, tankstationbediendes, portiers en front-office-medewerkers. 

Onze centrale kan ook uitstekend fungeren als uitwijkcentrum voor uw eigen loge: op stille uren of bij calamiteiten kunnen doorgaans alle functies en taken onmiddellijk worden overgenomen. Computers combineren en analyseren permanent de datastromen van intelligente camera's, bewegingsmelders, warmtemeters en geluidssensoren. De inzet van de centralist is daardoor te beperken tot wanneer het echt nodig is. Hij weet dan meteen dat er op zo'n moment waarschijnlijk daadwerkelijk wat aan de hand is en dat hij handelend zal moeten optreden, iets wat de motivatie en de alertheid ten goede komt.

De dienstverlening beperkt zich niet per definitie tot het beheersen van beveiligingstechnische oplossingen, ook andere IP-based apparatuur kunnen we op afstand beheersen. Wij gaan graag het gesprek aan over de protocollen die daaraan ten grondslag liggen.