Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging is een essentieel onderdeel van een integraal beveiligingsconcept. Dat kan fysiek georganiseerd worden door inzet van beveiligers, maar vooral ook bouwkundig en elektronisch, al dan niet met beheersmogelijkheden op afstand. Toegangscontrole kan bescherming bieden tegen diefstal, vandalisme, persoonlijk geweld en toe-eigenen van vertrouwelijke gegevens.

De toepassingsmogelijkheden zijn groot: zo kunt u personen tijdens bepaalde uren de toegang tot bepaalde ruimtes ontzeggen of daarvoor juist autoriseren. U kunt werktijden van medewerkers registreren met een effectief controlesysteem en bij calamiteiten is duidelijk wie zich in het pand bevindt, zodat gericht actie kan worden ondernomen.

Toegangsbeveiliging op afstand

De Trigion AlarmServiceCentrale kan compleet toegangsbeveiliging op afstand bieden. Portiersloges of recepties hoeven daardoor niet langer 24 uur per dag bezet te zijn: op elk moment kan de AlarmServiceCentrale de toegangsverlening overnemen.