2016 5okt

Terugblik: Brandveilig Leven Innovatie Event

2016 5okt

Voor de zomer van 2016 publiceerde het Instituut Fysieke Veiligheid (www.ifv.nl) in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting het rapport ‘Brandveiligheid en Vergrijzing’. In dit rapport wordt onder andere de toenemende vergrijzing en de daaraan gekoppelde verhoogde brandrisico’s belicht. Uit dit rapport blijkt dat het gaat om een complexe problematiek; de zelfstandig wonende oudere is tenslotte zelf verantwoordelijk voor zijn eigen brand- en vluchtveiligheid.

In dit kader organiseerde Brandweer Nederland op 15 september het Brandveilig Leven Innovatie Event. Doelstelling van dit event was het samenbrengen van vraag en aanbod op het terrein van (technische) innovaties om de brandveiligheid van zelfstandig wonende senioren en verminderd zelfredzamen te verbeteren. Samen met Woonzorg Nederland was ook Trigion Safety Opleidingen aanwezig. Namens de VEBON/NOVB had Trigion voor  dit event een woningsprinkler aangelegd. Tijdens de proefbranden  in een perfect nagebootste en ingerichte woning was duidelijk het effect te zien van een brand zonder en met preventiemaatregelen. Verder konden op het ‘demo-terrein’ de bezoekers zelf bluservaring opdoen in de Mobiele Training Unit van Trigion.

Met betrekking tot de brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren richt Trigion Safety Opleidingen zich vooral op het organisatorische aspect. Dit doen wij onder andere door workshops te geven aan zelfstandig wonende senioren in wooncomplexen van Woonzorg Nederland (woningcorporatie voor senioren). Hier zijn wij vorig jaar mee gestart als pilot. Vanaf oktober van dit jaar worden de workshops Brandveiligheidsbewustzijn bij ongeveer 80 wooncomplexen verzorgd. Het feit dat Trigion echt bij de bewoners thuis komt en ook in gesprek gaat, is een belangrijke toegevoegde waarde.