Temperaturen tijdens corona

Onze wereld verandert en risico’s veranderen mee. We kijken met andere ogen naar veiligheid en bereiden ons voor op de terugkeer naar een veilige werkomgeving in een 1,5 meter maatschappij. Dat vraagt om vernieuwende oplossingen in combinatie tussen mens, techniek en (data) intelligentie. In co-creatie tussen diverse Facilicom bedrijven en met partners versnellen we de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende oplossingen. Bijvoorbeeld gaat het over de toepassing van thermische technologie, die toegepast kan worden voor snelle initiële screening op koorts.

Toepassing en onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Diverse bedrijven introduceerden deze technologie in hun toegangsbeleid. ‘Van iedereen die het fabrieksterrein op wil, wordt eerst gekeken of hij of zij koorts heeft. Bij een temperatuur hoger dan 38 graden mogen ze de site niet op’, aldus een woordvoerder van een van deze bedrijven eerder tegen het ANP.

Ondertussen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zich gebogen over de vraag of het meten van de lichaamstemperatuur van gasten (werknemers, bezoekers of klanten) is toegestaan als het gaat om privacy, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Waarom geldt de AVG en wanneer geldt deze niet?

De AVG geldt in deze situatie als bedrijven niet alleen temperatuur meten, maar vervolgens ook iets doet met dit medische gegeven. Het doel is om iemand toegang te geven of om deze toegang te weigeren. De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terecht komt.

Samengevat is het toepassen van thermische technologie in het toegangsbeleid van bedrijven, onder strenge voorwaarden, toegestaan. Let op dat de inbreuk op de privacy van gaten groot kan zijn en dat de bescherming van andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam, nadrukkelijk in het geding kan zijn.

Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).