2016 6jul

Stadshavens Rotterdam Werkt: binnen twee maanden een baan

2016 6jul

Op maandag 4 juli werden kandidaten van het succesvolle opleidingstraject Stadshavens Rotterdam Werkt in het zonnetje gezet. Alle kandidaten hebben het opleidingstraject met goed gevolg doorlopen en zijn nu aangenomen bij een van de aangesloten bedrijven, te weten Trigion, City 360 en Ivon. Reden genoeg voor wethouder Struijvenberg (werkgelegenheid en economie)  om deze kandidaten in het zonnetje te zetten. Tijdens een ontvangst op het Stadhuis ontvingen alle kandidaten hun certificaten en tekenden zij in het bijzijn van de wethouder hun arbeidscontracten.


Stadshavens Rotterdam Werkt

De ontwikkelingen in Stadshavens Rotterdam moeten een positieve uitstraling hebben op de aangrenzende wijken die veelal te maken hebben met grootstedelijke, sociale problematiek. Dus ook in de sociale context. Dit was het vertrekpunt van de sociale strategie Stadshavens Rotterdam: Stadshavens Rotterdam Werkt. Wethouder Struijvenberg is enthousiast over de eerste resultaten.

Doelgerichte aanpak

Foto: Jan van der Ploeg i.o.v. Stadshavens Rotterdam

Het is de ambitie om uit een populatie van 200 kandidaten, dit zijn personen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt, 50% te plaatsen bij bedrijven in het stadshavensgebied met minimaal een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. Sinds november 2014 is het projectteam als volgt te werk gegaan. Het opstellen van een trajectplan, het geven van empowermenttraining, intensief contact met de kandidaten, individuele hulp waar het moet en/of kan en veelvuldig contact met bedrijven en andere sociale partners om zo de samenwerkingen en uitwisseling te bevorderen. Momenteel zijn er 31 kandidaten doorgeleid naar werk.

Speciaal traject

Inmiddels zijn deelprojecten gestart van het programma Stadshavens Rotterdam Werkt, waaronder Stadshavens Rotterdam Facilitair in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). Dit gebied is volop in transitie, daardoor zijn de beheers grenzen soms wat diffuus.  Een ideaal gebied om kandidaten praktijk ervaring op te laten doen, denk hierbij aan toetsing op het gebied van schoon, heel en veilig. In het deelproject Stadshavens Rotterdam Facilitair worden opleidingen aangeboden, die gevolgd worden met behoud van uitkering en die nauw aansluiten bij de vraag naar banen uit de markt. Dit traject wordt mede vormgegeven met partijen die na de opleiding van de kandidaten ook garanderen dat minimaal 40% van hen na afronding van het traject in dienst genomen wordt. 

Meer informatie: Stadshavens Rotterdam Werkt