Organisatie

Organisatie

Bij Het Nieuwe Beveiligen is integraal (beveiligings)beleid doorvertaald naar een (beveiligings)structuur en (beveiligings)proces dat afgestemd is op de risico's rond Het Nieuwe Werken. Voorbeelden van dergelijke structuren en processen zijn:

 • Algemeen
  • P&O: worden afspraken rond Het Nieuwe Werken geborgd in arbeids- en thuiswerkovereenkomsten? 
  • Welke gevolgen heeft Het Nieuwe Werken voor het management / toezicht?    
 • Security (beveiliging)
  • Beveiligingsorganisatie: hoe ontwikkelen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de beveiligingsorganisatie en waar worden fysieke- en ICT beveiliging geïntegreerd?
  • Integriteit: welke gedragscodes / protocollen zijn beschikbaar op het gebied van integriteit, clear desk, gebruik en beheer van vertrouwelijke informatie, et cetera?  
  • Objectinstructies: zijn de instructies, de toegankelijkheid (ondermeer sleutelplan) en de autorisaties aangepast rond Het Nieuwe Werken?    
 • Safety (veiligheid)
  • Veiligheid en Arbo: wat verandert er voor de BHV-organisatie met Het Nieuwe Werken (flexibeler openingstijden/bezetting)?
  • Veiligheid en Arbo: welke verantwoordelijkheden en plichten heeft de werkgever in verband met Het Nieuwe Werken en bijvoorbeeld thuiswerken? 
 • Hospitality (gastvrijheid) 
  • Entreemanagement: welke gevolgen (fysieke inrichting en bemensing) heeft Het Nieuwe Werken op het proces rond ontvangst van (fysieke en telefonische) gasten?

Bekijk ook de andere elementen van risicomanagement en integrale veiligheidszorg