Beleid

Beleid

Voordat sprake is van Het Nieuwe Beveiligen is het van belang dat risicomanagement geborgd is binnen het beleid (RvB, directie, topmanagement) van de organisatie. Vanuit diverse disciplines dient sprake te zijn van integraal (beveiligings)beleid, waarin onderstaande items terugkomen:

 • Algemeen
  • Bedrijfscultuur: welke gevolgen heeft Het Nieuwe Werken op de bedrijfscultuur en stijl van leidinggeven (controle/vertrouwen)? ·
  • P&O: is sprake van functiescheiding met betrekking tot Het Nieuwe Werken?  
  • Goed werkgeverschap: welke mogelijkheden/vrijheid krijgen medewerkers om de balans privé/werk te optimaliseren en welke veiligheidsrisico's zijn daarbij van toepassing?
 • Security (beveiliging)
  • Fysieke beveiliging: welke (andere) risico's zijn van toepassing op de organisatie in verband met Het Nieuwe Werken?
  • ICT beveiliging: is het kapitaal (mensen/informatie) geconcentreerd op lokale servers/ werkstations of breder (online) toegankelijk?
 • Safety (veiligheid)  
  • Veiligheid en ARBO: welke (andere) risico's zijn van toepassing op de organisatie in verband met Het Nieuwe Werken en bijvoorbeeld thuiswerken?     
 • Hospitality (gastvrijheid)  
  • Welke gevolgen heeft Het Nieuwe Werken op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de organisatie voor (externe) gasten?

Bekijk ook de andere elementen van risicomanagement en integrale veiligheidszorg