Vitale infrastructuur

Beveiliging en bescherming van de vitale infrastructuur

De vitale infrastructuur is een belangrijk fundament van onze samenleving. Verstoringen in de drinkwatervoorziening, energievoorziening of het wegennet leggen Nederland lam. Iedere burger in Nederland is gebaat bij adequate beveiliging en bescherming van de vitale infrastructuur. Om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen is het belangrijk dat de vitale processen, diensten en producten beschikbaar zijn en blijven, ook tijdens een crisis of calamiteit. Dat vraagt om partners die hebben aangetoond efficiënte oplossingen te bieden, die daaraan bijdragen.

De vitale infrastructuur moet beschikbaar zijn en blijven, ook tijdens een crisis of calamiteit

Trigion wil Nederland veiliger maken

Vanuit ons intrinsieke bestaansrecht wil Trigion Nederland veiliger maken. Dat is al meer dan honderd jaar onze missie en ons vak. Inmiddels zij we betrokken bij de beveiliging en bescherming van diverse organisaties en objecten die behoren tot de vitale infrastructuur. We zijn bijvoorbeeld beveiligingspartner van luchthaven Schiphol, de Nederlandse Spoorwegen, objecten in de (petro)chemie, energiebedrijven, en vele anderen. Bij deze opdrachtgevers treffen we zichtbare beveiligingsmaatregelen, maar niet zelden zijn we met name ook actief buiten het gezichtsveld van derden. Denk bijvoorbeeld aan de oplossingen die we met overheidsinstanties creëren en uitrollen als het gaat om preventie en repressie van cybercriminaliteit.

Met ons brede portfolio, onze landelijke dekking en de mogelijkheid om flexibel en snel op te schalen bij calamiteiten hebben we bewezen een effectieve bijdrage te leveren aan een veiliger Nederland. Trigion herbergt alle disciplines op het gebied van beveiliging (fysiek en digitaal) en veiligheid om de vitale infrastructuur te beveiligen en beschermen. Concepten die we daarvoor ontwikkelen worden niet zelden doorvertaald naar oplossingen voor overheden en particuliere opdrachtgevers.

Meer informatie

Heeft u na het lezen nog vragen over onze bijdrage aan een veiliger Nederland? Of bent u benieuwd naar oplossingen die uit de beveiliging en bescherming van onze vitale infrastructuur zijn voortgekomen? Neem dan contact met ons op of bekijk onze brochure Vitale infrastructuur.