U hoort het, u leest het, u merkt het … onze wereld verandert en risico’s veranderen mee. Al dan niet bewust zijn we voortdurend op zoek naar veiligheid, naar een dak boven ons hoofd. Een dak dat beschermt en veiligheid biedt, zowel fysiek als digitaal. Dat raakt bijvoorbeeld ook het onderwijs, waar diverse maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op beschikbare middelen en capaciteit.

Universiteiten concentreren zich het liefst op het ontwikkelen van talent en het doen van hoogwaardig onderzoek. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) gaat het minder om onderzoek, daar ligt de focus juist in hogere mate op praktische kennis en vaardigheden. Binnen beide segmenten gaat het om betrouwbaarheid, gastvrijheid, imago en integriteit. Professionals binnen het basisonderwijs roeien vaak met de riemen die ze hebben, met maximale aandacht voor hun leerlingen.

Focus op het ontwikkelen van talent en het doen van hoogwaardig onderzoek

Veiligheid onderwijs gaat verder dan standaard beveiliging

Voorgenoemde activiteiten kunnen slechts plaatsvinden in een omgeving waarbinnen organisaties en mensen zich veilig voelen en veilig zijn, onder een veilig dak. Het is dát dak dat we graag bouwen bij Trigion. Daarom kijken we met andere ogen naar veiligheid binnen uw sector. Dat gaat verder dan het leveren van standaard beveiligingsproducten en –diensten, waarin we ons inmiddels vele jaren onderscheiden.

Creëren van veiligheid en veiligheidsarrangementen

Het is tijd voor een nieuw geluid, waarbij we het creëren van veiligheid centraal stellen. Het is immers niet het middel, maar het resultaat dat telt. Met uw kerndoelstelling helder voor ogen en de garantie dat risico’s vanuit elk gezichtspunt zijn geïnventariseerd ontwikkelen we veiligheidsarrangementen. Ter illustratie vindt u hier een aantal generieke voorbeelden die we maakten voor het universitair onderwijs , voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en voor het basisonderwijs. Een combinatie van arrangementen die tot stand zijn gekomen in co-creatie met onderwijsinstellingen en de mensen daarachter.

Fysieke beveiliging gecombineerd met techniek en (data) intelligentie

Veiligheid creëren we samen met ruim 6.000 professionals die er gezamenlijk hun schouders onder zetten. Beveiligers, centralisten, toezichthouders,  surveillanten , gastheren en –vrouwen worden in hun vakmanschap steeds verder ondersteund door techniek en (data) intelligentie. Oplossingen die daaruit voortkomen zijn uniek voor het dynamische onderwijs. Bovenal zijn het oplossingen die aansluiten bij de behoeften van betrokken mensen, uw leerlingen, studenten, leraren en professoren. Daarmee creëren we veiligheid, houvast in een veranderende wereld. 

Meer weten?

Neem dan contact op met consultant beveiliging Hans Nobbenhuis, zijn contactgegevens vindt u rechts op deze pagina. 

Kijk voor inspiratie ook eens op ons kennisportaal Facilitaironline.nl. Daar vindt u bijvoorbeeld de casestudy ‘Welkom bij de VU!’ , het artikel ‘Beveiligen is het coördineren van verantwoordelijkheden’ en het blog ‘Gastvrijheid en beveiliging versterken elkaar’ .