Overheid

Veiligheid en beveiliging bij overheden en publieke instellingen

Overheden willen efficiënt, slagvaardig en flexibel opereren en zoeken daarom vaker samenwerking met marktpartijen. Niet alleen bij de aanbesteding van facilitaire diensten, maar zelfs bij het creëren van veiligheid in het publieke domein en bij bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van overheidsgebouwen. Het afbreukrisico is groot, dus moeten partners betrouwbaar zijn, continuïteit kunnen bieden en dienstbaar willen zijn aan de publieke zaak.

Trigion is al vele jaren op tal van terreinen 'hofleverancier' van de overheid en van overheidsinstellingen. We zijn met beveiligers, receptionistes, gastvrouwen, huismeesters en bodes actief op ministeries, in provinciehuizen, binnen gemeenten, op politiebureaus en bij rechtbanken. Met geavanceerde technische beveiligingsmiddelen, de AlarmServiceCentrale en onze mobiel surveillanten zorgen we ervoor dat panden en terreinen ook 's avonds en 's nachts veilig zijn. In het verlengde van overheden en overheidsinstellingen leveren we bovendien beveiligers en arrestantenverzorgers voor cellencomplexen en asielzoekerscentra. Gemeenten ondersteunen we met het flexibel inzetten van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's), parkeerwachten en diverse andere toezichthouders. Altijd in goed overleg met de politie en onder strikte regie van overheden.

Integrale oplossingen en sociale betrokkenheid

Ons brede portfolio en landelijke dekking helpen ons om die concepten uit eigen middelen in de praktijk toe te passen. Trigion herbergt alle disciplines op het gebied van beveiliging (security), veiligheid (safety) en gastvrijheid (hospitality) om uw organisatie veilig én gastvrij te houden. Ook zijn wij betrokken bij diverse social return-projecten, het is voor Trigion heel gewoon om te werven onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarin gaan we verder dan de SR-doelstellingen die overheden steeds vaker opleggen aan toeleveranciers. Dat zeggen we niet alleen, met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) tonen we dat ook aan.