Sonim, de veiligheidslijn voor alleenwerkers

Alle mensen die buiten de directe gehoorafstand of het gezichtsveld van andere personen werken zijn kwetsbaar, net als mensen die zich in potentieel onveilige situaties moeten begeven. In samenwerking met Sonim Technologies ontwikkelde Trigion de Sonim Protect, een slimme combinatie van telefonie, tracking & tracing en personenalarmering.

Push-to-Talk en direct alarm in noodsituaties

Speciaal gemaakt om te blijven functioneren in een extreme, gevaarlijke en geïsoleerde omgeving, bestaat de Sonim uit een lijn met ultra robuuste mobiele telefoons. Uitgerust met ‘Push-to-Talk’ technologie en mogelijkheden voor alleenwerkers om in noodsituaties direct alarm te slaan, stelt de Sonim teams in staat om contact te maken en houden in iedere situatie.

De lijn met Sonim telefoons is ontworpen om de zwaarste werkomgeving te overleven. Zelfs al worden ze in het water gegooid, op het beton vallen of worden overreden door een auto, ze blijven functioneren. De apparaten voldoen daarmee aan de meest actuele standaarden en zelfs meer dan dat. De extra zware batterijen stellen gebruikers in staat om de Sonim te blijven gebruiken, indien gewenst ook meerdere aaneengesloten diensten.

Altijd back-up en direct de juiste opvolging

De Sonim wordt geleverd in combinatie met een abonnement op de AlarmServiceCentrale van Trigion. Deze uiterst moderne AlarmServiceCentrale is communicatiecentrum én lifeline voor duizenden opdrachtgevers en alle eigen medewerkers. Vanuit de AlarmServiceCentrale onderneemt de centralist onmiddellijk actie in noodsituaties. Deze professional kan collega’s, mobiel surveillanten of hulpdiensten waarschuwen. Ook kan de centralist live meeluisteren
en informatie uitwisselen.

Ideaal voor monteurs, alleenwerkers en hulpverleners

Behalve voor beveiligers is de Sonim een uitkomst voor onder andere schoonmakers, servicemonteurs en thuiswerkers, mensen die in het openbaar vervoer werken, thuishulpverleners, verpleegkundigen en artsen. Het concept kan tevens worden ingezet voor mensen die in de avond- en nachturen werken als er weinig of geen collega’s aanwezig zijn en de receptie, de technische dienst en de bedrijfshulpverlening niet functioneren. Door de inzet van de Sonim is in veel situaties zelfs een begeleider te besparen die anders verplicht zou zijn. Ook bij Trigion wordt de Sonim succesvol ingezet, zowel voor objectbeveiligers als in het mobiele surveillance team.

Bekijk ook de film over Sonim