Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen

Trigion hecht veel waarde aan de inzet van de juiste mensen op de juiste plek. We steken veel tijd en energie in onze medewerkers. Zo heeft Trigion een uitgesproken sociaal beleid: een actieve ondernemingsraad, een sociaal fonds, preventief ziekteverzuimbeleid, eigen reïntegratie-afdeling en de Facilicom ombudsman voor privé-problemen met juridisch raakvlak. Als erkend leerbedrijf stellen wij jaarlijks stageplaatsen beschikbaar aan leerlingen en studenten van mbo- en hbo-opleidingen. Ook zijn wij betrokken bij diverse Social Return projecten en zijn we gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Social Return

Social Return is tegenwoordig verplicht bij overheidsaanbestedingen van meer dan 250.000 euro. Voor Trigion is het heel gewoon om ook te werven onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees ook het artikel Social Return in Amsterdam 

Bij Trigion worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een heel natuurlijke manier in het bedrijf geïntegreerd

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Trigion Beveiliging is gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Veel bedrijven ondernemen tegenwoordig maatschappelijk verantwoord. Maar hoe sociaal zijn die bedrijven eigenlijk en op welke wijze kunnen deze bedrijven zich onderscheiden? TNO nam samen met SIRN (tegenwoordig PSO-Nederland) en een aantal publieke- en private stakeholders het initiatief tot de ontwikkeling van een landelijke methode om socialer ondernemen te (h)erkennen. Trigion is één van de toonaangevende bedrijven en organisaties die hebben bijgedragen aan de methode, die inmiddels is doorontwikkeld in de PSO.

De PSO meet in welke mate een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel van de ontwikkelpartners is om via de toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Niet alleen heeft Trigion actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de PSO, we waren ook het eerste beveiligingsbedrijf van Nederland dat gecertificeerd is conform de richtlijnen.

Ons certificaat vindt u hier: PSO certificaat.