201728dec

Smart home voor huurders Klaasje Zevenster

201728dec

Onder grote belangstelling openden mevrouw Lies Zuidema, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Brentano en drs. Bas Eenhoorn, burgemeester van Amstelveen, de nieuwbouw van verpleeghuis Klaasje Zevenster. Alle huurders in het nieuwe woon- en zorgcomplex in Amstelveen krijgen de beschikking over een smart home-systeem, waarmee zij zelf comfort en veiligheid creëren. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de eerste verhuurder die deze ‘slimme kastjes’ op grote schaal toepast in huurwoningen.

Het smart home-systeem koppelt apparaten in de woning via het internet aan een smartphone of tablet. Via een videofoon kan de huurder bijvoorbeeld overal zien wie voor de deur staat van het complex en eventueel de deur openen. Bij rookontwikkeling in de woning gaat er een bericht naar de buren of de mantelzorger. Desgewenst kunnen alarmberichten ook worden doorgezet naar een professionele meldkamer, die vervolgens in actie komt. Het systeem wordt geleverd door ATA is gebaseerd op het Comfortability concept dat Trigion ontwikkelde met partner Enaï. De bewoners kiezen zelf welke diensten zij willen gebruiken.

Syntrus Achmea RE&F verhuurt de 88 woningen in Klaasje Zevenster aan 70-plussers met een lichte tot zware zorgvraag, bijvoorbeeld vanwege MS. Ouderenzorgorganisatie Brentano Amstelveen stelt een zorgindicatie en levert desgewenst thuiszorg. Naast de zelfstandige woningen omvat Klaasje Zevenster ook 52 intramurale zorgwoningen, een restaurant en een kapsalon, die zijn verhuurd aan Brentano. Het totale complex maakt deel uit van de portefeuille van het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF).

‘We zijn erg benieuwd hoe de huurders in Amstelveen het smart home-systeem zullen ervaren’, zegt fondsmanager Marco Mosselman van het ADHCPF. ‘Als de ervaringen positief zijn willen we meer levensloopbestendige woningen in het fonds van het systeem gaan voorzien. Dit type dienstverlening maakt het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, als zij dat willen uiteraard. Daarmee heeft deze belegging ook een heel duidelijke maatschappelijke impact’.  

Het nieuwe Klaasje Zevenster vloeit voort uit de grote vraag naar passende huisvesting voor ouderen. Naar verwachting telt Nederland in 2040 4,5 miljoen 65-plussers; nu zijn dat er 2,5 miljoen. In de komende 30 jaar verdrievoudigt bovendien het aantal 80-plussers. De vraag naar eerstelijns- en tweedelijnszorg groeit navenant en er is nu al sprake van een kloof tussen vraag naar en aanbod van zorgvastgoed. De vraag is het hoogst in de grootstedelijke agglomeraties in de Randstad.