2014 7feb

Seminar: Next generation in branddetectie

2014 7feb

In samenwerking met partner Honeywell heeft Trigion Brand en Beveiligingstechniek op 4 februari een brandseminar op het hoofdkantoor van Breijer in Rotterdam georganiseerd. Op persoonlijke uitnodiging waren diverse facilitaire managers, adviseurs en brandweer te gast voor een seminar over 'The next generation in branddetectie'.

Na een lunch en korte introductie over de kernactiviteiten van Trigion Brand en Beveiligingstechniek volgde een stukje basiskennis van branddetectie en wetgeving en werd stilgestaan bij de nieuwe multicriteria brandmelder. Deze melder heeft vier afzonderlijke detectie-elementen (optisch, thermisch, infrarood en CO), die op intelligente wijze worden gecombineerd. Hierbij wordt snel gereageerd op echte brandverschijnselen, terwijl valse brandmeldingen tot een minimum worden beperkt. Onnodige productiestops, ontruiming van panden, imagoschade, maar ook onnodig uitrukken van hulpdiensten worden met deze nieuwe generatie brandmelders in de kiem gesmoord.

Na de theorie was het tijd voor een demonstratie met een proefbrand. In de mobiele trainingsunit (MTU) van Trigion Safety Opleidingen was een proefopstelling gebouwd met een aspiratiebuis, drie conventionele melders en een nieuwe multicriteria brandmelder. 'Discorook' en andere onechte brandverschijnselen werden door de multicriteria melder genegeerd, terwijl de conventionele brandmelders wel reageerden op de onechte brandverschijnselen. Aansluitend werd in de MTU door enkele klanten geoefend met het blussen van brandjes en het redden van personen in een levensbedreigende situatie. Het seminar werd onder genot van een drankje afgesloten, waarbij werd nagepraat met de fabrikant en enkele specialisten van Trigion.  

Mede door het succes van dit eerste seminar, staat op dinsdag 11 maart een tweede editie gepland. Ditmaal ontvangen we onze gasten op het kantoor van Trigion Brand en Beveiligingstechniek in Woerden. Voor dat seminar zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie over het seminar en een aanmeldformulier, vindt u hier.