Security Services

Security services dragen bij aan een inspirerende en veilige leefomgeving. Nieuwsgierig op welke manier? Hoe u met de informatie die daaruit voortkomt beschikt over een Security Management Systeem (SMS)? En hoe (data-) intelligentie fysieke beveiligers ondersteunt in hun vakmanschap?

Dan realiseert u zich ongetwijfeld dat de wereld verandert, en ook risico’s. Trigion snapt wat daarin belangrijk is. U vindt in ons een partner die met andere ogen kijkt naar veiligheid. Die verder kijkt dan standaard beveiligingsproducten en –diensten voor de security van uw organisatie.

Bekijk hieronder de video waarin Lonneke Ahlers, klantdirecteur bij Trigion, meer vertelt over Security Services.

Onze producten en diensten

Een inspirerende en veilige omgeving vraagt om integrale oplossingen waarbij een combinatie van menskracht, techniek en (data) intelligentie onontbeerlijk is. Het optimaliseren van security services vraagt afwegingen die steeds meer in samenhang worden gemaakt. Een greep uit ons portfolio:

  • Door technische maatregelen te koppelen binnen een Security Management Systeem (SMS) en ontsluiten via onze AlarmServiceCentrale (PAC) borgen we effectieve monitoring en voegen we (data) intelligentie toe binnen de veiligheidsketen.