Samenwerking Trigion en Veiligebuurt van start

Op 15 maart jl. is er officieel een samenwerking van start gegaan tussen Trigion en Veiligebuurt BV. Een innovatieve samenwerking, waarbij een app wordt geproduceerd die als platform bedoelt voor consumenten en small business. Door middel van deze app kan er actief gereageerd worden op veranderingen in woonwijken zonder dat je daarbij je eigen telefoonnummers of andere privé gegevens hoeft uit te wisselen.

Steeds vaker voelen buurtbewoners zich onveilig. Dit gevoel heeft verschillende oorzaken, maar een van de grootste oorzaken is het feit dat je de buren niet meer zo goed kent als vroeger. Iedereen heeft het druk met werken, het gezin. En om elkaar dan toch op de hoogte te kunnen houden van veranderingen, nieuws en verdachte situaties in de wijk, heeft Veiligebuurt de veiligebuurt app gelanceerd. Onderzoek wijst namelijk uit dat goed contact met de buren juist zorgt voor een veilig gevoel.

Trigion combineert haar diensten vanuit het Comfortability platform, een systeem waarbij Trigion veiligheid, zorgeloos leven, internet security en comfort in en om het huis regelt, door deze diensten ook beschikbaar te maken binnen de App van Veiligebuurt worden twee werelden gecombineerd tot één integrale oplossing.