Samen houden we het veilig

Soms lijkt het erop dat straten het exclusieve domein zijn van fout- en dubbel parkerende auto's, snel optrekkende scooters en ronkende vrachtwagens. Zeker rondom scholen spelen zich verkeersonveilige situaties af. Vreemd eigenlijk, veiligheid is in ieders belang. De burgers van uw gemeente hebben recht op een veilige woon-, werk en leefomgeving. Ook ouderen die boodschappen willen doen, buurtbewoners die even willen bijkletsen of kinderen die onbezorgd willen spelen, hebben recht op een verkeersveilige straat. Wat kan de gemeente hieraan doen?


Preventieve controles

Trigion kan uw gemeente helpen uw wijken veilig te houden. U moet denken aan preventie snelheidscontroles bij scholen gedurende het halen en brengen van kinderen door de ouders. Bij excessief gedrag kunnen ouders ook aangesproken worden. 

Verder zijn onze toezichthouders gediplomeerd Boa’s en hebben een opleiding als verkeersregelaar gehad. De mogelijkheid bestaat om de Boa namens uw gemeente te laten beëdigen om ook fout parkerende auto’s die een verkeersonveilige situatie creëren bij bijvoorbeeld scholen aan te pakken. Hun opleiding als verkeersregelaar kan verkeersonveilige situaties beperken door voor doorstroom van verkeer te zorgen. Ook in woonwijken waar veel hinder is van snel verkeer kunnen onze toezichthouders preventieve controles uitvoeren.

Uw investering

De interventies c.q. controles door onze preventieve snelheidscontroleur betreft een inzet van 2 uur. Deze inzet kan op iedere moment van de dag plaatsvinden. ’s Morgens of ’s middags bij een school, gedurende de spits op verkeersonveilige wegen of situaties. U bepaalt de inzet waar en wanneer. De kosten per interventie zijn € 180,- exclusief BTW. Hierin zijn alle kosten verwerkt zoals een snelheidsmeter, uniformering, reiskosten en reistijd.