Robots gaan het maken

Het debat over robotisering wordt telkens weer vertroebeld door de vrees dat robots alle banen zullen inpikken. En dan zouden ze ook nog eens kunnen uitgroeien tot een groot gevaar voor de wereld. Facilitair! doet een eerste verkenning in de wereld van de robotisering.

Het is natuurlijk wel even schrikken als grootheden als Elon Musk, Apple-oprichter Steve Wozniak en zelfs de eminente geleerde Stephen Hawking waarschuwen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. De drie mannen waren de boegbeelden van een groep van ruim duizend experts die vorig jaar zomer een open brief publiceerde over het onheil dat we over onszelf afroepen. De experts stellen dat kunstmatige intelligentie in potentie gevaarlijker is dan atoomwapens. In de media werd niet altijd duidelijk dat de brief vooral gaat over het gebruik van robots en kunstmatige intelligentie bij militaire toepassingen. Kort gezegd: een robot kan doorslaan in het maken van rationele afwegingen en het opvolgen van bevelen, ook omdat een machine geen moraal heeft en geen last zal krijgen van gewetenswroeging. Vergelijk het met de twitterbot Tay die Microsoft in maart lanceerde: de machine groeide in 24 uur tijd uit tot een racistisch monster. De experts zeggen in hun brief dan ook helemaal niet tegen kunstmatige intelligentie te zijn, maar pleiten wel voor een ban op de ontwikkeling van autonome wapens, ofwel militaire kunstmatige intelligentie.

Het volledige artikel is te vinden op ons kennisportaal Facilitaironline.nl