Risicomanagement: leren om andersom te redeneren

‘Voorkomen is beter dan genezen’, misschien wel dé lijfspreuk voor een preventieve houding in iedere branche. Het voorkomen van incidenten is wenselijk voor elke organisatie. Incidenten hebben invloed op de personen die er mee te maken hebben, op het imago van de organisatie en het kan zelfs financiële gevolgen voor uw organisatie hebben.

Bij Hoffmann zien we in de praktijk dat veel organisaties zich pas bewust worden van de risico’s die ze lopen, nadat er zich een incident heeft voorgedaan. Dit incident wordt vervolgens de start van een proces waarin maatregelen genomen worden die het incident in de toekomst moeten zien te voorkomen. Hoewel het goed is om te leren van fouten, wie is er niet groot geworden met trial and error, kan het soms beter zijn
om fouten niet te maken. Of; om te weten hoe je als organisatie moet reageren op het moment dat er zich een fout – incident – voordoet.

Organisaties zijn echter snel geneigd om zich over te geven aan de ‘oplossings-impuls’: handelen op basis van een directe oplossing voor het specifieke probleem
wat zich voordoet. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het plaatsen van één enkele camera op het raampje dat bij de vorige inbraak is gebruikt om binnen te komen;
  • Het plaatsen van een compleet hekwerk rondom een school ter voorkoming van inbraak en diefstal van laptops, waar men mogelijk had volstaan met de aanschaf van een kluis waar de laptops in passen;
  • Het inzetten van verscherpte toegangscontrole met inzet van extra beveiligers naar aanleiding van diefstal van de koperen leidingen op de daken van de fabriek, terwijl deze inmiddels vervangen zijn door een ander metaal en het risico op diefstal verder klein is.

Hoffmann ondersteunt bedrijven in het structureel aanlopen van een dergelijk risicoproces. Wij zijn in staat om niet alleen te reageren op hetgeen wat al mis is gegaan, maar wij werken graag met u aan het inzichtelijk krijgen waar uw organisaties risico’s loopt. Net zoals bedrijven een product op de markt brengen
vanuit een marktanalyse, brengt Hoffmann u een maatwerktraject gebaseerd op een analyse van uw bedrijf. In dit traject op maat worden:

  • de kroonjuwelen van uw organisatie (bedrijfsgevoelige informatie, een grondstof, een kritiek bedrijfsmiddel, technische informatie, een cruciale bedrijfsapplicatie of bijvoorbeeld geld) geanalyseerd,
  • de risico’s die uw organisatie loopt in kaart gebracht,
  • uw huidige kwetsbaarheid ten opzichte van die risico’s weergegeven,
  • en ontvangt u concrete aanbevelingen die uw organisatie beter bestand maken tegen deze risico’s.

Samen met u, creëren we zo een gestructureerd plan van aanpak richting de toekomst. Een maatwerktraject dat uw specifieke risico’s in kaart brengt en effectieve beveiligingsmiddelen inzet. Want niet iedere organisatie heeft baat bij een torenhoog hek, een toegangscontrole systeem en camera’s. Dit proces geeft u de mogelijkheid om voor de feiten uit te lopen, en om concrete stappen te zetten om incidenten binnen uw organisatie te voorkomen.

Zoals reeds verschenen in de Hoffmann Tips #236.