Publiek Private Samenwerking

Publiek-Private-Samenwerking, met vele extra ogen en ogen voor de politie

Als meest toonaangevende en meest diverse beveiligingsorganisatie van Nederland is Trigion betrokken bij diverse creatieve samenwerkingsverbanden met de landelijke politieorganisatie en de regionale eenheden. Als private organisatie faciliteren we de politie, die zich daarmee nog beter kan richten op haar primaire handhavings- en opsporingstaken.

Extra ogen en oren en een effectieve uitwisseling van informatie

Verspreid over het land zijn diverse, vaak collectieve, projecten ingericht voor extra toezicht in het private en publieke domein. Regionaal hebben gemeenten, publieke handhavers, politiediensten, private toezichthouders en andere stakeholders afspraken gemaakt in een convenant, met een gemeenschappelijke doelstelling om de sociale veiligheid in een gebied te verbeteren. Mede op basis van onze uitgebreide kennis en ervaring binnen dit soort samenwerkingsverbanden, is Trigion een veelgevraagd partner. Zo werken we bijvoorbeeld intensief samen met regionale (politie)eenheden Noord-Nederland, Zeeland West-Brabant, Oost-Nederland en Rotterdam binnen winkelcentra en -gebieden. Ook zijn we partner van de Zeehavenpolitie binnen het project 'Oog en Oor' in het Rotterdamse havengebied. 

Trigion heeft ruimschoots aangetoond een toegevoegde waarde te zijn binnen het primaire proces van diverse regionale (politie)eenheden

Gezamenlijke projecten

De samenwerking met politie beperkt zich niet alleen tot gezamenlijke investeringen in sociale veiligheid. Ook trekken we regelmatig samen op om gezamenlijk te investeren in kennis, kunde en vaardigheden van politiemensen en beveiligers. In projecten genaamd 'OPPAS' en 'AIDA' hebben we bijvoorbeeld met de regionale (politie)eenheid Oost-Nederland geïnvesteerd in de kennis en vaardigheden van agenten en retailbeveiligers.