Publiek domein

Nieuwsgierig hoe security services bijdragen aan een inspirerende en veilige leefomgeving?  Hoe informatie die daaruit voortkomt ontsloten wordt in een Security Management Systeem (SMS)? Hoe (data) intelligentie fysieke toezichthouders en handhavers ondersteunt in hun vakmanschap?

In Trigion vindt u een partner die zich realiseert dat de wereld verandert en dat ook risico’s veranderen. Een partner die met andere ogen kijkt naar veiligheid. Dit gaat verder dan het implementeren van standaard beveiligingsproducten en –diensten om toezicht en handhaving te organiseren in het publieke domein.

Domeinen waarin we actief zijn

Een inspirerende en veilige leefomgeving vraagt om integrale oplossingen waarbij een combinatie van menskracht, techniek en (data) intelligentie onontbeerlijk is. Het optimaliseren van veiligheid in het publieke domein vraagt afwegingen die steeds meer in samenhang worden gemaakt. Een greep uit ons portfolio: