Profit

Continuïteit en duurzaam ondernemen

Als familiebedrijf zijn continuïteit en duurzaam ondernemerschap belangrijke waarden. Met Trigion zijn we onderdeel van de Facilicom Group, één van de grootste Nederlandse familiebedrijven. Daarmee zijn we niet afhankelijk van externe vermogensverschaffers of van een groot internationaal concern. De onderneming voert een consequente strategie, gericht op continuïteit en duurzaam ondernemerschap. Op consistente wijze wordt leiding gegeven, waarbij een stabiel en ondernemend klimaat hoog in het vaandel staat. Een continue systematiek zorgt ervoor dat jaarlijks doelstellingen worden bepaald en behaald. Integraal onderdeel van dit beleid is een bedrijfscode die door het gehele management wordt onderschreven.

Trigion voert een consequente strategie, gericht op continuïteit en duurzaam ondernemerschap

Profit bestaat volgens Trigion uit meer dan alleen financieel rendement

Uiteraard streven we naar een gezond financieel rendement, maar winstmaximalisatie is geen doel. Dat schept ruimte om te investeren in projecten die Nederland veiliger maken, onze sector te professionaliseren en maatschappelijk een toegevoegde waarde te bieden. Naast de diverse netwerken en samenwerkingsverbanden waarin medewerkers van Trigion actief betrokken zijn, spelen we bijvoorbeeld een actieve rol in de Imagocampagne Particuliere Beveiliging die als doel heeft om het imago van de sector te verbeteren. Ook dragen we financieel en actief bij aan diverse maatschappelijke projecten

Meer informatie

Heeft u na het lezen nog vragen over onze visie op continuïteit en duurzaam? Graag verwijzen wij naar ons financiële jaarverslag. Uiteraard kunt u hierover ook contact met ons opnemen.