2016 5sep

Port of Den Helder kiest opnieuw voor Trigion

2016 5sep

Op donderdag 1 september hebben Jacoba Bolderheij (algemeen directeur - CEO bij NV Port of Den Helder) en Menno van der Zalm (salesdirecteur bij Trigion) hun handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst voor beveiliging binnen het havengebied Den Helder. Dit is het resultaat uit een tenderprocedure waarbij Trigion naar voren kwam als economisch meest voordelige inschrijver (EMVI). De lopende samenwerking tussen Port of Den Helder en Trigion wordt daarmee voor tenminste 4 jaar voortgezet.

Grootste offshore logistieke hub aan de Noordzee

Den Helder is door de unieke ligging het centrum van de Noordzee. De Koninklijke Marine weet dat al eeuwen en ook offshorebedrijven realiseren zich dat ze om strategische redenen in de Helderse haven en op Den Helder Airport aanwezig moeten zijn. Bijna alle platformen in de Nederlandse sector van de Noordzee worden vanuit Den Helder bevoorraad. Een uniek poolconcept dat wereldwijd bekend staat als Den Helder quality zorgt voor snelle logistieke dienstverlening. Den Helder is daarmee uitgegroeid tot de grootste offshore logistieke hub aan de Noordzee en werkt continue aan het beheer en de verdere ontwikkeling van de haven van Den Helder.

Havenbedrijf NV Port of Den Helder

De NV Port of Den Helder is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, beheer, onderhoud en exploitatie van het civiele deel van de haven. Het havenbedrijf faciliteert, stimuleert en coördineert nieuwe activiteiten, investeringen en ontwikkelingen in en rond de haven, waarbij ruimte wordt geboden voor ambities van bedrijven. Port of Den Helder voert alle civiele havenfuncties uit, investeert in de haveneconomie en wil in samenwerking met de Koninklijke Marine en de andere stakeholders tot optimaal ruimtegebruik komen. Het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd door investeringen in modernisering en uitbreiding van kaderuimte, ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en herontwikkeling van bestaande terreinen. Daarnaast zorgt Port of Den Helder voor een vlotte, veilige en milieubewuste afhandeling van de scheepvaart.

Port Security

Het is voor iedere gebruiker van de haven van Den Helder van belang om de veiligheidsprocedures in en rond de haven van Den Helder te kennen. Er zijn in de maritieme sector regels en richtlijnen geformuleerd, waaraan schepen en terminals moeten voldoen. Deze zijn vastgelegd in de International Ship and Port Facility Security Code, oftewel de ISPS Code. Alle terminals die zeeschepen groter dan 500 gross ton op internationale reizen ontvangen, zijn verplicht zich aan de ISPS Code te houden. Deze code is vastgesteld door de International Maritime Organization, de IMO. De Europese Unie heeft de internationale wetgeving van de IMO weer overgenomen in een speciale EU Security-verordening. De ISPS Code is niet alleen van toepassing op zeeschepen groter dan 500 gross tonnage die internationale wateren bevaren, maar ook op internationale passagiersschepen, mobiele booreilanden en mobiele offshore-installaties en alle havenfaciliteiten waar al deze vaartuigen worden afgehandeld.

Trigion als partner die veiligheid creëert

‘We zijn trots dat we deze mooie opdracht behouden’, aldus Menno van der Zalm. Het contract dat hij namens Trigion ondertekende met Port of Den Helder heeft betrekking op het uitvoeren van de beveiligingstaken voor de vier ISPS-locaties in Den Helder. ‘Op basis van een integraal concept geven we invulling aan onze gezamenlijke ambitie om maximaal veiligheid te creëren binnen het havengebied, voor betrokken bedrijven en andere stakeholders’.

De nieuwe overeenkomst is ingegaan op 1 september 2016 en heeft een initiële looptijd van 4 jaar.