(Vakantie)dip in veiligheid

Afgelopen vrijdag is de regio Noord-Nederland begonnen aan de zomervakantie van 2014. De regio Zuid-Nederland volgt na deze week, zeven dagen later heeft heel Nederland vakantie. Massaal genieten Nederlanders van hun vrije tijd, in binnen- of buitenland, maar vergeten een aantal noodzakelijke voorzieningen te treffen als het gaat om beveiliging, veiligheid en gastvrijheid. Beveiligingsorganisatie Trigion ziet ondernemers ook dit jaar weer massaal in dezelfde valkuilen stappen.

Beveiliging
Verzekeraars zien jaarlijks in de vakantieperiode een toename in het aantal inbraken (zonder braakschade) tot wel 20%. Vanuit de AlarmServiceCentrale ziet Trigion een vergelijkbare trend; het aantal geverifieerde alarmmeldingen neemt sterk toe in de vakantieperiode. Enerzijds wordt het criminelen erg makkelijk gemaakt, doordat de locatie ‘aantrekkelijk’ wordt achtergelaten. Een slecht verlicht terrein is een makkelijk doelwit en een inbreker zoekt vaak naar hulpmiddelen, zoals een container, om een pand binnen te dingen. Als indringers dan worden gesignaleerd blijkt dat ondernemers niet goed hebben nagedacht over de opvolging van alarmmeldingen. Het is lastig om vanuit het buitenland een inbraakmelding zelf op te volgen en ook andere ‘waarschuwingsadressen’ zijn vaak minder goed bereikbaar. Ook bij een tijdelijk alternatief voor eventuele alarmopvolging, zoals een vakantiewerker, staat een ondernemer er niet bij stil om na de vakantieperiode codes van het alarmsysteem te wijzigen.

Veiligheid
Wat geldt voor beveiliging (security), geldt net zo goed voor veiligheid (safety). Ondernemers realiseren zich onvoldoende dat een vakantieperiode gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld een BHV-organisatie. Ook tijdens een vakantieperiode kan zich een calamiteit voordoen, waarbij adequate bedrijfshulpverlening vereist en verplicht is.

Gastvrijheid
Gastvrijheid en (bezoekers)beleving hebben de laatste jaren een sterke opmars gemaakt in het bedrijfsleven. Naast beveiliging en veiligheid investeren ondernemers steeds meer in een optimaal entreemanagement om hun gasten en medewerkers een welkom gevoel te bieden. Ook in dit verband is onvoldoende aandacht voor adequate back-up tijdens een vakantieperiode. Gasten worden geconfronteerd met minder gemotiveerde invalkrachten en de telefonische bereikbaarheid neemt af door onderbezetting.

Met ruim 7.000 medewerkers geeft Trigion veiligheid en gastvrijheid een gezicht. De AlarmServiceCentrale is communicatiecentrum én lifeline voor duizenden opdrachtgevers en alle eigen medewerkers. Dagelijks verwerkt deze centrale gemiddeld ongeveer 40.000 (alarm)meldingen, waarbij het aantal geverifieerde meldingen tijdens vakantieperiodes significant stijgt.