Parkeerhandhaving

Parkeerhandhaving, effectief toezicht op naleving van uw parkeerbeleid

Met name in grote (binnen)steden is de ruimte schaars, waardoor deze sterk gereguleerd dient te worden. Een tastbaar voorbeeld is het parkeerbeleid dat in veel gemeenten is ingevoerd. Technologische ontwikkelingen maken de uitvoering van dat parkeerbeleid gebruiksvriendelijker en het toezicht op de naleving efficiënter. Parkeertoezicht blijft echter voor een groot deel mensenwerk, waarmee we u vanuit Trigion kunnen faciliteren.

Parkeerhandhaving blijft voor een groot deel mensenwerk

Inzet van een fiscaal parkeercontroleur

De fiscaal parkeercontroleur controleert in wijken en buurten of het parkeerbeleid correct wordt uitgevoerd en nageleefd. Bij overtredingen is deze parkeercontroleur direct bevoegd om fiscale naheffingen uit te schrijven. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het parkeren van een voertuig op een betaalde parkeerplaats, zonder daarvoor te betalen. 

Door de inzet van een fiscaal parkeercontroleur wordt het parkeerbeleid effectiever nageleefd, dalen de gederfde inkomsten door het niet naleven van dat beleid en krijgen overtreders een fiscale naheffing. De inzet van een fiscaal parkeercontroleur wordt daarmee een erg kostenefficiënte maatregel.