Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Trigion. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in het beleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor medewerkers en de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Daar staan we voor en dat bewijzen we ook in de praktijk. Zo certificeerde Trigion zich als één van de eerste facilitaire dienstverleners van Nederland voor de MVO Prestatieladder, een certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De ladder vertaalt zeven maatschappelijk verantwoorde kernthema's naar een aantal concrete, meetbare eisen. Het voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken.

De MVO Prestatieladder is samengesteld op basis van principes voor sustainability (ISO 26000), stakeholder management (AA1000) en indicatoren en rapportage (Global Reporting Initiative). De MVO Prestatieladder integreert al deze deelaspecten, onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept 'People, Planet en Profit', in hanteerbare eisen.

Ons certificaat vindt u hier: MVO Prestatieladder nivieau 4

Mensen

Mensen maken Trigion. Daarom optimaliseren we waar mogelijk arbeidsomstandigheden, omdat de fysieke belasting hoger is. Gezondheid van mensen geven we prioriteit, door programma’s te ontwikkelen zoals 'Hoe lekker werk jij?', om medewerkers langer aan de slag te houden. We hebben ook oog voor hun ontplooiingsmogelijkheden: wie naar zijn eigen kunnen presteert, heeft meer plezier in zijn werk en kan het werk langer aan. Mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt kunnen juist in een divisie als Trigion excelleren op hun eigen niveau.