Senioren wonen langer zelfstandig. We weten dat langer thuis blijven wonen, eisen stelt aan de woning en de aanwezigheid van speciale voorzieningen, zoals zorg, welzijn, winkels en activiteiten. Echter de (brand)veiligheid is een belangrijk onderwerp wat in aanvang minder aandacht krijgt. Deze veranderde woonsituatie van ouderen verhoogt het risicoprofiel. Ouderen en kwetsbare personen die langer zelfstandig thuis blijven wonen, zijn niet altijd zelfredzaam. Als dan ook de buren oud(er) zijn of een beperking hebben, is hulp bij brand niet vanzelfsprekend. 

Het Bouwbesluit garandeert dat in zorggebouwen een bepaald brandveiligheidsniveau aanwezig is. Dit zijn echter minimale eisen en eigenlijk alleen gericht op het signaleren van brand en het ontvluchten van het gebouw. BHV’ers en andere organisatorische maatregelen moeten er voor zorgen dat, in veel gevallen niet-redzame, bewoners bij brand op tijd het gebouw uitkomen. 

Die ‘oude’ zorggebouwen zijn, door het ‘scheiden van wonen en zorg’  nu wooncomplexen, waar diezelfde cliënten zelfstandig wonen en dus, net als u en ik zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

Wat kunnen woningcorporaties doen

  • Zorgen dat de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen up-to-date zijn.
  • Brandveiligheid komt echter niet alleen vanuit  de ‘techniek’ maar ook vanuit menselijk handelen. Ook hier kan de woningcorporatie een rol in spelen. 
  • Dit betekent training en gedragsbeïnvloeding van bewoners in seniorencomplexen.

Wat kunt u doen als thuishulp, buurtteammedewerker of mantelzorger

  • Brandveiligheidsbewustzijn verhogen bij uzelf en bij uw cliënten
  • Goede afspraken maken onderling: wie waarschuwt wie, waar liggen de sleutels?
  • Oefen het vluchten met elkaar 

Trigion safety Opleidingen

Trigion safety Opleidingen is gespecialiseerd in de organisatorische aspecten van brandveiligheid. Door onze ruime ervaring in de zorgbranche, weten wij dat de manier van denken en handelen door mensen cruciaal is in het voorkomen van calamiteiten en slachtoffers. Zeker bij senioren die steeds langer thuis wonen. Deze doelgroep is meer en meer op hun eigen verantwoordelijkheid aangewezen en moeten dus bewuster worden van brandveiligheid.

Training op maat

In samenwerking met woningcorporaties organiseren wij bijeenkomsten ‘brandveiligheisbewustzijn’ voor senioren, hun familie en mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten maken wij, samen met de bewoners ook een rondje door het gebouw, om de vluchtroutes (en de belemmeringen/blokkades) en nooduitgangen ‘te ontdekken’. Ook geven wij uitleg over de aanwezige pictogrammen en blusmiddelen. 

Dergelijke bijeenkomsten organiseren wij ook in samenwerking met bijvoorbeeld organisaties die zich richten op persoonsalarmering, zorgcentrales en zorgverleners/hulpdiensten vanuit het sociale domein. De workshop biedt zorgverlener tools om hun cliënten te helpen en te adviseren om de (brand)veiligheid op orde te houden.