Optimale duurzaamheid en prestatie van sprinklersystemen

Sprinklerinstallaties hebben een goede reputatie op het gebied van brandbestrijding. Ze beschermen mens, gebouw en milieu tegen de gevolgen van een brand en dragen bij aan optimale brandveiligheid van een gebouw.

Toch is er een reële kans dat er een serieuze bedreiging groeit in diezelfde betrouwbare installaties. Dit fenomeen heet ‘corrosie’.

Naarmate installaties ouder worden lopen gebouweigenaren echter de kans dat er een serieuze bedreiging van de betrouwbaarheid groeit in hun installaties. Corrosie is tot nu toe een onderbelicht verschijnsel en kan als gevolg hebben dat leidingen en waterbassins verstopt of zelfs geperforeerd raken. Met daarbij waterschade als gevolg of in het ergste geval het slecht of niet goed functioneren van het blussysteem bij een eventuele brand.

Vanuit het SIOS-project publiceerden we een whitepaper over optimale duurzaamheid en prestatie van sprinklersystemen op facilitaironline.nl.

Meer informatie over het SIOS-project kunt u nalezen op www.trigion.nl/sios