201312jul

Oprichting Stichting The Hague Security Delta

201312jul

Op dinsdag 9 juli is de Stichting The Hague Security Delta opgericht. Deze stichting heeft als taak om het landelijke cluster van bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen in het veiligheidsdomein te versterken, de internationale concurrentiepositie te vergroten en innovatie in veiligheid te stimuleren. The Hague Security Delta is een Nederlands veiligheidscluster met meer dan driehonderd bedrijven, overheden en kennisinstellingen, met een internationaal track record in cyber, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld. Door samenwerking en innovatie willen zij economische ontwikkeling en veiligheid in Nederland en daarbuiten stimuleren.

Naast leden van de Raad van Bestuur en directies van Thales, Siemens, TNO, Cap Gemini, de Haagse Hogeschool, Fox-IT, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Den Haag, is commercieel directeur Richard Franken namens Trigion lid van het bestuur. Als één van de ‘founding partners’ draagt Trigion ook financieel bij aan de stichting.

Na de eerste termijn van drie jaar kunnen nieuwe bestuursleden worden gekozen. De huidige kwartiermaker van het veiligheidscluster, prof. Dr. Rob de Wijk, is aangesteld als algemeen directeur. Wethouder Henk Kool (Economie), voorzitter van het bestuur: “Wij investeren in de ontwikkeling van de veiligheidssector, omdat er nog heel veel mogelijkheden zijn om verder te groeien. De oprichting van de Stichting The Hague Security Delta is een hele belangrijke stap. De grote partijen nemen hun verantwoordelijkheid en gaan zich gezamenlijk inspannen om van HSD het meest vooraanstaande veiligheidscluster van Europa te maken. Daar profiteert niet alleen de Haagse regio, maar uiteindelijk heel Nederland van”. “Als meest toonaangevende partner in veiligheid, mocht Trigion natuurlijk niet ontbreken als ‘founding partner’ van The Hague Security Delta”, aldus commercieel directeur Richard Franken van Trigion. “Al ver voor de oprichting van deze stichting waren we betrokken bij het netwerk The Hague Security Delta en actief partner in diverse projecten.

Binnen het ‘Stepping Stones’ project heeft Trigion bijvoorbeeld samen met de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan geïnvesteerd in een leerlijn voor Safety& Security professionals. Ook ‘Beware’ is een exponent vanuit deze samenwerking”. Naast genoemde organisaties worden Deloitte, de Kamer van Koophandel Den Haag, Syntens, WFIA en Twynstra Gudde ‘premium partner’. Ook het midden en kleinbedrijf is welkom om zich bij The Hague Security Delta aan te sluiten. Via een jaarvergadering hebben alle deelnemende HSD-partners invloed en een toezichthoudende rol op de koers van de stichting.