201523feb

Opleiding 175 BHV’ers gemeenten Delft en Rijswijk

201523feb

Verspreid over de komende twee jaar verzorgt Trigion de opleiding van 150 tot 175 bedrijfshulpverleners (BHV’ers) binnen de gemeenten Deft en Rijswijk. Dat is de uitkomst van een aanbesteding die in het 4e kwartaal van vorig jaar is gestart en begin 2015 is afgerond.

 

Economisch meest voordelige inschrijving
De offerte van Trigion Safety Opleidingen werd door het inkoopteam, bestaande uit de afdeling inkoop, het hoofd BHV en de ploegleiders BHV, beoordeeld als economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Op basis van die inschrijving werd Trigion Safety Opleidingen verkozen tot opleidingspartner voor de komende twee jaar, met twee extra optiejaren.

Trainingslocatie ‘Schiepoint’ en Mobiele Trainings Unit
Het inkoopteam was erg gecharmeerd van trainingslocatie ‘Schiepoint’, die is ingericht op de locatie in Schiedam, waar in het verleden het hoofdkantoor van Facilicom gevestigd was. In combinatie met de Mobiele Trainings Unit (MTU) van Trigion Safety Opleidingen biedt deze locatie alle faciliteiten om de theoretische en praktische onderdelen van de opleidingen te verzorgen. Het praktische gedeelte bevat ondermeer brandblusoefeningen en simulaties rond diverse scenario’s op het gebied van veiligheid.