201616feb

Ondertekent u ook de Code Verantwoordelijk Marktgedrag?

201616feb

Als bestuurslid binnen de Nederlandse Veiligheidsbranche en namens de aangesloten werkgevers in de beveiligingssector, zet ik mij in voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Natuurlijk heb ik de Code ook ondertekend namens Trigion en graag nodig ik opdrachtgevers uit dat voorbeeld te volgen. 

Kent u de Code Verantwoordelijk Marktgedrag?

De Code werkt aan gezonde marktverhoudingen, waarbij kwaliteit, goede werkomstandigheden voor onze beveiligers en een passende prijs in balans zijn. Na de schoonmaak en contractcatering heeft ook de beveiligingsbranche zich vanuit overtuiging aangesloten bij de Code. Werkgevers en werknemers in de beveiligingsbranche hebben de Code al ondertekend. Wij vragen u dat voorbeeld te volgen.

Wie hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag al ondertekend?

De Code is een gebleken succes. De vakbonden en de eden van de Nederlandse Veiligheidsbranche, waaronder ook Trigion, hebben de Code omarmd en ondertekend. Inmiddels zijn al 115 opdrachtgevers van beveiligingsbedrijven aangesloten. 

Vijf redenen om de Code ook te ondertekenen

  1. Tegengaan van ongewenste bijeffecten van marktwerking en daarmee een impuls geven aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland.
  2. Alle partijen in de keten nemen hun verantwoordelijkheid, van opdrachtgever, opdrachtnemer, werknemer (via de werknemersorganisaties) tot en met intermediair.
  3. Prijs is niet meer alleen doorslaggevend, het gaat daarnaast ook om kwaliteit en optimale inzet van medewerkers met oog voor de sociale belangen.
  4. Ondertekenen van de Code is een krachtig signaal van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  5. Kleine moeite: alleen uw handtekening. 

Moreel appèl

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een moreel appèl waaraan steeds meer ketenpartijen mee doen. Al ruim 800 organisaties hebben de Code ondertekend! De Code is geen contract. U zit juridisch nergens aan vast.

Schakelt u ook mee?

Zegt u ook JA tegen de Code? Neem dan contact op met het secretariaat van de Codekamer Beveiliging om te vernemen wanneer en waar u de Code kunt ondertekenen. Nog niet overtuigd? Ik licht graag het hoe en waarom van de Code, en het belang van uw handtekening, nader toe in een persoonlijke gesprek. 

Ellen Groenewoudt (algemeen directeur bij Trigion Beveiliging en bestuurslid binnen de Nederlandse Veiligheidsbranche) Meer informatie vindt u op de website Codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl