Onder welke naam opereert Trigion Services?

Per november 2019 opereert Trigion Services onder de naam Embrace Hospitality Services. Trigion Services is al jarenlang actief op het gebied van receptiediensten. De naamsverandering is ingegeven door de wens om die diensten duidelijker te profileren. Meer informatie over Embrace Hospitality Services vind je 

hier.